جمعه, ۱۹ خرداد , ۱۴۰۲ Friday, 9 June , 2023×

آرشیو » خدمتگزاران بایگانی - پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه

شفافیت اولویت اجتناب ناپذیر در سیاست های شورای دوره ششم قم
دکتر دهناد عضو منتخب شورای هماهنگی اصولگرایان استان قم در انتخابات شورای اسلامی شهر

شفافیت اولویت اجتناب ناپذیر در سیاست های شورای دوره ششم قم

داوطلب ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر قم موضوع شفافیت را به عنوان یک اولویت در سیاست های شورای آینده ضروری دانست و افزود: اولین و مهم‌ترین میوه‌ شفافیت، جلوگیری از فساد است؛ اثر دیگر آن افزایش اعتماد عمومی است.

ادامه تملکات پروژه ها و احداث پارکینگ در شهر دو اولویت مهم شورای آینده
حسن طلایی عضو منتخب شورای هماهنگی اصولگرایان استان قم در انتخابات شورای اسلامی شهر

ادامه تملکات پروژه ها و احداث پارکینگ در شهر دو اولویت مهم شورای آینده

کاندیدای دوره ششم شورای اسلامی شهر قم، ادامه تملکات پروژه های شهری و احداث پارکینگ در هسته مرکزی شهر دو اولویت مهم دوره ششم شورای اسلامی قم برشمرد.

تناسب امکانات و خدمات در بین مناطق مختلف شهری قم رعایت شود
مهندس سید حسین حسینی(آمره) عضو منتخب شورای هماهنگی اصولگرایان استان قم در انتخابات شورای اسلامی شهر

تناسب امکانات و خدمات در بین مناطق مختلف شهری قم رعایت شود

نامزد ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر قم، بر رعایت تناسب امکانات و خدمات در بین مناطق مختلف شهری قم تاکید کرد.

کسب درآمدهای پایدار برای شهر با اصلاح یک ماده قانونی امکان پذیر است
دکتر حسین اسلامی عضو منتخب شورای هماهنگی اصولگرایان استان قم در انتخابات شورای اسلامی شهر

کسب درآمدهای پایدار برای شهر با اصلاح یک ماده قانونی امکان پذیر است

نامزد ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر قم گفت: کسب درآمدهای پایدار برای شهر با اصلاح یک ماده قانونی امکان پذیر است که در دوره جدید شورا به صورت جدی آن را پیگیری خواهیم کرد.

ضرورت تکمیل پروژه های عمرانی نیمه کاره در دوره ششم شورای اسلامی شهر قم
مهندس روح اله امرالهی عضو منتخب شورای هماهنگی اصولگرایان استان قم در انتخابات شورای اسلامی شهر

ضرورت تکمیل پروژه های عمرانی نیمه کاره در دوره ششم شورای اسلامی شهر قم

کاندیدای دوره ششم شورای اسلامی شهر قم،یکی از اولویت های مهم شورای دوره ششم را تکمیل پروژه های عمرانی نیمه کاره برشمرد.