برنامه جامع هوشمندسازی خدمات شهری تدوین شود 24 خرداد 1400

ماشاله سعادتمند عضو منتخب شورای هماهنگی اصولگرایان استان قم در انتخابات شورای اسلامی شهر
برنامه جامع هوشمندسازی خدمات شهری تدوین شود

کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر قم، گفت: حرکت شهرداری ها به سمت هوشمند سازی ارائه خدمات مختلف، امری مهم و اجتناب ناپذیر است و در این راستا می بایست برنامه جامع هوشمندسازی خدمات شهری را تدوین کرد.

ضرورت استفاده از توانمندی متخصصین عرصه های مختلف در راستای توسعه شهر قم 24 خرداد 1400

حسین صابری عضو منتخب شورای هماهنگی اصولگرایان استان قم در انتخابات شورای اسلامی شهر
ضرورت استفاده از توانمندی متخصصین عرصه های مختلف در راستای توسعه شهر قم

نگاه منطقه ای به قم نباید در شورا و مدیریت شهری باشد 24 خرداد 1400

حسن مالکی نژاد عضو منتخب شورای هماهنگی اصولگرایان استان قم در انتخابات شورای اسلامی شهر
نگاه منطقه ای به قم نباید در شورا و مدیریت شهری باشد

لزوم توجه به مباحث فرهنگی- اجتماعی در کنار پروژه های عمرانی شورای آینده قم 24 خرداد 1400

خانم نرجس نیازمند عضو منتخب شورای هماهنگی اصولگرایان استان قم در انتخابات شورای اسلامی شهر
لزوم توجه به مباحث فرهنگی- اجتماعی در کنار پروژه های عمرانی شورای آینده قم

خدمتگزاران بایگانی - پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه
برنامه راهبردی پنج ساله دوم، مبنای کار ششمین دوره شورای اسلامی شهر قم است 24 خرداد 1400
محسن محرری عضو منتخب شورای هماهنگی اصولگرایان استان قم در انتخابات شورای اسلامی شهر

برنامه راهبردی پنج ساله دوم، مبنای کار ششمین دوره شورای اسلامی شهر قم است

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اتمام تدوین برنامه پنج ساله دوم تا پایان سال ، آن را مبنای کار دوره ششم شورای اسلامی شهر قم برشمرد.

برقراری عدالت و افزایش سرانه فضای سبز در قم اولویت شورا و مدیریت شهری باشد 24 خرداد 1400
دکتر دیانی عضو منتخب شورای هماهنگی اصولگرایان استان قم در انتخابات شورای اسلامی شهر

برقراری عدالت و افزایش سرانه فضای سبز در قم اولویت شورا و مدیریت شهری باشد

کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر قم، گفت: برقراری عدالت و افزایش سرانه فضای سبز مسئله مهمی است که امیدواریم با توجه به منابع موجود بتوان سیاستگذاری مناسبی در این زمینه داشته باشیم

شفافیت اولویت اجتناب ناپذیر در سیاست های شورای دوره ششم قم 24 خرداد 1400
دکتر دهناد عضو منتخب شورای هماهنگی اصولگرایان استان قم در انتخابات شورای اسلامی شهر

شفافیت اولویت اجتناب ناپذیر در سیاست های شورای دوره ششم قم

داوطلب ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر قم موضوع شفافیت را به عنوان یک اولویت در سیاست های شورای آینده ضروری دانست و افزود: اولین و مهم‌ترین میوه‌ شفافیت، جلوگیری از فساد است؛ اثر دیگر آن افزایش اعتماد عمومی است.

ادامه تملکات پروژه ها و احداث پارکینگ در شهر دو اولویت مهم شورای آینده 23 خرداد 1400
حسن طلایی عضو منتخب شورای هماهنگی اصولگرایان استان قم در انتخابات شورای اسلامی شهر

ادامه تملکات پروژه ها و احداث پارکینگ در شهر دو اولویت مهم شورای آینده

کاندیدای دوره ششم شورای اسلامی شهر قم، ادامه تملکات پروژه های شهری و احداث پارکینگ در هسته مرکزی شهر دو اولویت مهم دوره ششم شورای اسلامی قم برشمرد.

تناسب امکانات و خدمات در بین مناطق مختلف شهری قم رعایت شود 23 خرداد 1400
مهندس سید حسین حسینی(آمره) عضو منتخب شورای هماهنگی اصولگرایان استان قم در انتخابات شورای اسلامی شهر

تناسب امکانات و خدمات در بین مناطق مختلف شهری قم رعایت شود

نامزد ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر قم، بر رعایت تناسب امکانات و خدمات در بین مناطق مختلف شهری قم تاکید کرد.