برنامه جامع هوشمندسازی خدمات شهری تدوین شود 14 ژوئن 2021

ماشاله سعادتمند عضو منتخب شورای هماهنگی اصولگرایان استان قم در انتخابات شورای اسلامی شهر
برنامه جامع هوشمندسازی خدمات شهری تدوین شود

کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر قم، گفت: حرکت شهرداری ها به سمت هوشمند سازی ارائه خدمات مختلف، امری مهم و اجتناب ناپذیر است و در این راستا می بایست برنامه جامع هوشمندسازی خدمات شهری را تدوین کرد.

ضرورت استفاده از توانمندی متخصصین عرصه های مختلف در راستای توسعه شهر قم 14 ژوئن 2021

حسین صابری عضو منتخب شورای هماهنگی اصولگرایان استان قم در انتخابات شورای اسلامی شهر
ضرورت استفاده از توانمندی متخصصین عرصه های مختلف در راستای توسعه شهر قم

نگاه منطقه ای به قم نباید در شورا و مدیریت شهری باشد 14 ژوئن 2021

حسن مالکی نژاد عضو منتخب شورای هماهنگی اصولگرایان استان قم در انتخابات شورای اسلامی شهر
نگاه منطقه ای به قم نباید در شورا و مدیریت شهری باشد

لزوم توجه به مباحث فرهنگی- اجتماعی در کنار پروژه های عمرانی شورای آینده قم 14 ژوئن 2021

خانم نرجس نیازمند عضو منتخب شورای هماهنگی اصولگرایان استان قم در انتخابات شورای اسلامی شهر
لزوم توجه به مباحث فرهنگی- اجتماعی در کنار پروژه های عمرانی شورای آینده قم

خدمتگزاران بایگانی - پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه
برنامه راهبردی پنج ساله دوم، مبنای کار ششمین دوره شورای اسلامی شهر قم است 14 ژوئن 2021
محسن محرری عضو منتخب شورای هماهنگی اصولگرایان استان قم در انتخابات شورای اسلامی شهر

برنامه راهبردی پنج ساله دوم، مبنای کار ششمین دوره شورای اسلامی شهر قم است

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اتمام تدوین برنامه پنج ساله دوم تا پایان سال ، آن را مبنای کار دوره ششم شورای اسلامی شهر قم برشمرد.

برقراری عدالت و افزایش سرانه فضای سبز در قم اولویت شورا و مدیریت شهری باشد 14 ژوئن 2021
دکتر دیانی عضو منتخب شورای هماهنگی اصولگرایان استان قم در انتخابات شورای اسلامی شهر

برقراری عدالت و افزایش سرانه فضای سبز در قم اولویت شورا و مدیریت شهری باشد

کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر قم، گفت: برقراری عدالت و افزایش سرانه فضای سبز مسئله مهمی است که امیدواریم با توجه به منابع موجود بتوان سیاستگذاری مناسبی در این زمینه داشته باشیم

شفافیت اولویت اجتناب ناپذیر در سیاست های شورای دوره ششم قم 14 ژوئن 2021
دکتر دهناد عضو منتخب شورای هماهنگی اصولگرایان استان قم در انتخابات شورای اسلامی شهر

شفافیت اولویت اجتناب ناپذیر در سیاست های شورای دوره ششم قم

داوطلب ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر قم موضوع شفافیت را به عنوان یک اولویت در سیاست های شورای آینده ضروری دانست و افزود: اولین و مهم‌ترین میوه‌ شفافیت، جلوگیری از فساد است؛ اثر دیگر آن افزایش اعتماد عمومی است.

ادامه تملکات پروژه ها و احداث پارکینگ در شهر دو اولویت مهم شورای آینده 13 ژوئن 2021
حسن طلایی عضو منتخب شورای هماهنگی اصولگرایان استان قم در انتخابات شورای اسلامی شهر

ادامه تملکات پروژه ها و احداث پارکینگ در شهر دو اولویت مهم شورای آینده

کاندیدای دوره ششم شورای اسلامی شهر قم، ادامه تملکات پروژه های شهری و احداث پارکینگ در هسته مرکزی شهر دو اولویت مهم دوره ششم شورای اسلامی قم برشمرد.

تناسب امکانات و خدمات در بین مناطق مختلف شهری قم رعایت شود 13 ژوئن 2021
مهندس سید حسین حسینی(آمره) عضو منتخب شورای هماهنگی اصولگرایان استان قم در انتخابات شورای اسلامی شهر

تناسب امکانات و خدمات در بین مناطق مختلف شهری قم رعایت شود

نامزد ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر قم، بر رعایت تناسب امکانات و خدمات در بین مناطق مختلف شهری قم تاکید کرد.

کسب درآمدهای پایدار برای شهر با اصلاح یک ماده قانونی امکان پذیر است 13 ژوئن 2021
دکتر حسین اسلامی عضو منتخب شورای هماهنگی اصولگرایان استان قم در انتخابات شورای اسلامی شهر

کسب درآمدهای پایدار برای شهر با اصلاح یک ماده قانونی امکان پذیر است

نامزد ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر قم گفت: کسب درآمدهای پایدار برای شهر با اصلاح یک ماده قانونی امکان پذیر است که در دوره جدید شورا به صورت جدی آن را پیگیری خواهیم کرد.

ضرورت تکمیل پروژه های عمرانی نیمه کاره در دوره ششم شورای اسلامی شهر قم 13 ژوئن 2021
مهندس روح اله امرالهی عضو منتخب شورای هماهنگی اصولگرایان استان قم در انتخابات شورای اسلامی شهر

ضرورت تکمیل پروژه های عمرانی نیمه کاره در دوره ششم شورای اسلامی شهر قم

کاندیدای دوره ششم شورای اسلامی شهر قم،یکی از اولویت های مهم شورای دوره ششم را تکمیل پروژه های عمرانی نیمه کاره برشمرد.

تقویت گردشگری قم؛ راهی برای ارتقاء درآمدهای پایدار شهری 13 ژوئن 2021
دکتر محمد آقازاده عضو منتخب شورای هماهنگی اصولگرایان استان قم در انتخابات شورای اسلامی شهر

تقویت گردشگری قم؛ راهی برای ارتقاء درآمدهای پایدار شهری

داوطلب ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر قم گفت: بررسی های انجام شده بودجه شهری سال ۹۷؛ حکایت از آن دارد که فقط ۴۶ دهم درصد از این محل درآمد کسب شده نشان دهنده مغفول ماندن این بخش است.