خدمتگزاران بایگانی - پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه
برنامه جامع هوشمندسازی خدمات شهری تدوین شود 24 خرداد 1400
ماشاله سعادتمند عضو منتخب شورای هماهنگی اصولگرایان استان قم در انتخابات شورای اسلامی شهر

برنامه جامع هوشمندسازی خدمات شهری تدوین شود

کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر قم، گفت: حرکت شهرداری ها به سمت هوشمند سازی ارائه خدمات مختلف، امری مهم و اجتناب ناپذیر است و در این راستا می بایست برنامه جامع هوشمندسازی خدمات شهری را تدوین کرد.

ضرورت استفاده از توانمندی متخصصین عرصه های مختلف در راستای توسعه شهر قم 24 خرداد 1400
حسین صابری عضو منتخب شورای هماهنگی اصولگرایان استان قم در انتخابات شورای اسلامی شهر

ضرورت استفاده از توانمندی متخصصین عرصه های مختلف در راستای توسعه شهر قم

کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر قم گفت: بزرگترین معضل مدیریتی شهر عدم استفاده حداکثری از ظرفیت کارشناسان و نخبگان است که در این زمینه می بایست مرکز پژوهش ها در شورای شهر ایجاد شود تا از توانمندی متخصصین در عرصه های مختلف در راستای توسعه شهری بهره برد‌.

نگاه منطقه ای به قم نباید در شورا و مدیریت شهری باشد 24 خرداد 1400
حسن مالکی نژاد عضو منتخب شورای هماهنگی اصولگرایان استان قم در انتخابات شورای اسلامی شهر

نگاه منطقه ای به قم نباید در شورا و مدیریت شهری باشد

کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه نگاه منطقه ای به شهر قم نباید در شورا و مدیریت شهری وجود داشته باشد افزود: در توسعه شهری باید همه قم را در نظر گرفت و مدیریت شهری وظیفه دارد زیرساخت های لازم را برای همه شهروندان در تمامی مناطق فراهم‌کند.

لزوم توجه به مباحث فرهنگی- اجتماعی در کنار پروژه های عمرانی شورای آینده قم 24 خرداد 1400
خانم نرجس نیازمند عضو منتخب شورای هماهنگی اصولگرایان استان قم در انتخابات شورای اسلامی شهر

لزوم توجه به مباحث فرهنگی- اجتماعی در کنار پروژه های عمرانی شورای آینده قم

کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر قم با تاکید بر لزوم تقویت زیرساخت های شهری باید مدنظر شورای اسلامی شهر و مدیریت شهری باشد گفت: در عین حال مباحث فرهنگی و اجتماعی شهر باید در اولویت کار شورا باشد.

برنامه راهبردی پنج ساله دوم، مبنای کار ششمین دوره شورای اسلامی شهر قم است 24 خرداد 1400
محسن محرری عضو منتخب شورای هماهنگی اصولگرایان استان قم در انتخابات شورای اسلامی شهر

برنامه راهبردی پنج ساله دوم، مبنای کار ششمین دوره شورای اسلامی شهر قم است

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اتمام تدوین برنامه پنج ساله دوم تا پایان سال ، آن را مبنای کار دوره ششم شورای اسلامی شهر قم برشمرد.