مجوز حضور تیم ملی جودو مردان و بانوان کشورمان در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی از سوی رئیس فدراسیون جهانی صادر شد.


مجوز حضور تیم ملی جودو مردان و بانوان کشورمان در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی از سوی رئیس فدراسیون جهانی صادر شد.منبع
info@yjc.news